Hulp nodig?

Hulp nodig?

Certificeren is geen alledaagse kost voor de meeste optiekondernemers. Alle werkwijzen op de juiste manier vastleggen, protocollen opstellen, je medewerkers in het traject betrekken, je apparatuur laten keuren, BHV opleidingen organiseren, etc. is best veel en lastig als je daar geen ervaring mee hebt. Zowel tijd als kennis kunnen op onderdelen tekort schieten of je weet simpelweg niet waar je moet beginnen. Dan is hulp en extra ondersteuning van harte welkom.

De FOAB en Kiwa hebben een aantal organisatie adviesbureaus die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van kwaliteitstrajecten uitgenodigd om een presentatie te komen geven over de manier waarop zij optiekondernemers zouden kunnen begeleiden op weg naar het Keurmerk Zichtkwaliteit. In eerste instantie om het keurmerk te behalen (de initiële audit) en vervolgens ook om deze op de juiste wijze in je organisatie te implementeren (voor de vervolgaudits).

Onderstaande adviesbureaus zijn op dit moment geselecteerd als preferred supplier op basis van de doelgroep, hun kennis en expertise, de tarieven en bewezen betrouwbaarheid. Zij hebben op maat gemaakte programma's ontwikkeld om optiekondernemers te begeleiden naar het behalen van het Keurmerk Zichtkwaliteit (en de implementatie daarvan):