FAQ

FOAB

Wat is de FOAB?
FOAB staat voor Nederlandse Federatie voor de Optiek en Audiologie Branche en heeft tot doel het organiseren van aantoonbare kwaliteitsborging in de optiek en hoor branche.

Wat doet de FOAB?
FOAB zorgt door middel van certificering dat de kwaliteit in de optiek en hoor branche aantoonbaar wordt. Hiertoe heeft de stichting een norm opgesteld en beheert deze actief. De audits die worden uitgevoerd om te bepalen of een optiekonderneming aan de norm voldoet en zich kwalificeert voor het Keurmerk Zichtkwaliteit, worden uitgevoerd door Kiwa.

Is de FOAB onafhankelijk?
De FOAB is een onafhankelijke autonome Stichting.

Wie besturen de FOAB?
  • Michael van der Vlies - Kiwa -
  • Reyer Lafeber - Eyescan -
  • Erik van de Langemheen - Zienrs -

Wat is het College van Deskundigen?
Het College van Deskundigen bepaalt de inhoud van de norm. De afgevaardigden in het College van Deskundigen vertegenwoordigen een of meerdere organisaties die onderdeel zijn van het College van Deskundigen.

Waarom moet ik mij certificeren? Ik voldoe toch al aan de richtlijnen van onder andere de ANVC, OVN, NUVO?
Wanneer u voldoet aan de richtlijnen van bijvoorbeeld de ANVC, OVN, NUVO houdt dit in, dat het persoon certificeren op orde is (dit is een onderdeel van de totale certificering). Als FOAB, certificeren wij de totale onderneming met al haar disciplines. Dit betekent dat wanneer u al voldoet aan de richtlijnen van de branche, u eenvoudiger uw Keurmerk Zichtkwaliteit (bedrijfscertificering) zult behalen, aangezien de verschillende organisaties mede de norm hebben bepaald (zie College van Deskundigen). U maakt de kwaliteit van uw totale onderneming aantoonbaar.

Kiwa

Wat is Kiwa?
Kiwa is een internationaal opererend onafhankelijk kwaliteitszorgbedrijf dat voortdurend bezig is om processen, producten, medewerkers en organisaties te verbeteren. Dat doen zij door het begeleiden van certificatietrajecten, maar ook door het aanbieden van training, inspectie, research en technologische kennis.

De auditoren van Kiwa voeren de audits uit en stellen vast of de betreffende optiekonderneming aan de normeis voldoet en zich kwalificeert voor het Keurmerk Zichtkwaliteit.
Wat is een audit?
Een audit is onderzoek doen naar het functioneren van een bedrijf als geheel en/of op onderdelen.

Waarom een audit?
Met een audit wordt onafhankelijk beoordeeld of de activiteiten en de resultaten van een organisatie voldoen aan vooraf bepaalde criteria in dit geval de norm, opgesteld door het College van Deskundigen van de FOAB

Waar moet ik aan voldoen als de auditor komt?
  • Aantoonbaar maken dat er wordt voldaan aan de normeis en dat deze geborgd is.
  • Het personeel moet op de hoogte zijn van de normeis en weten hoe zij een en ander toepassen. 

Wie zijn de auditoren?
De auditoren die langskomen voor het uitvoeren van de audit in de winkel, zijn opgeleid door en werkzaam bij Kiwa. Zij hebben veel ervaring in het uitvoeren van audits van kwaliteitssystemen in diverse branches.

Alle auditoren dienen zich te houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB), onderschrijven de integriteitscode van Kiwa en hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Dit betekent dat zij gerechtigd zijn om als onderdeel van de audit op basis van een steekproef klantdossiers in te zien.

WAT KOST CERTIFICEREN?

  • De maandelijkse bijdrage aan de FOAB bedraagt €50,- plus een eenmalig inschrijfbedrag van €150,- (beiden te voldoen middels automatische incasso)
  • De eerste audit door Kiwa duurt een halve dag en kost €715,50 exclusief BTW (wordt rechtstreeks door Kiwa gefactureerd)
  • De audits in het tweede en derde jaar duren -afhankelijk van de bedrijfsgrootte- een hele dag en kosten €1.315,- exclusief BTW
  • plus: kosten voor eventueel inhuur van derden
  • plus: kosten voor het daadwerkelijk implementeren van nieuwe werkwijzen, hulpmiddelen en opleidingen

NUVO & ANVC

NUVO – branchevereniging voor optiekondernemers
De NUVO wil de kwaliteit van de optiekbranche op niveau houden en zo mogelijk verbeteren om optimaal zien en oogzorg toegankelijk te houden voor een breed publiek.
De NUVO zet zich in voor: wettelijke erkenning van de minimale kwaliteitseisen voor de opticien goed optiekonderwijs ondersteuning bij het ondernemen in de optiekbranche.

ANVC - Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten
De ANVC, de Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten, is de vakorganisatie van gediplomeerde contactlensspecialisten in Nederland. De ANVC behartigt de vakinhoudelijke, niet-commerciële belangen, bewaakt het kwaliteitsniveau d.m.v. na- en bijscholingen, organiseert lezingen en congressen, onderhoudt contacten met opleidingsinstituten, fabrikanten, aanverwante binnen- en buitenlandse beroepsgroepen/zusterorganisaties.