Direct aanmelden

Direct aanmelden

U kiest ervoor om de kwaliteit die u dagelijks levert aan uw klanten en andere belanghebbende te borgen in een kwaliteitssysteem en om dit aantoonbaar te maken? Een goede keuze! Vult u onderstaand aanmeldformulier volledig in. Na ontvangst sturen wij u de normen toe. De Kiwa stuurt u een offerte voor de initiële audit en zal deze ook met u inplannen.

Graag per vestiging een aanmeldformulier invullen (er wordt namelijk per vestiging geaudit en gecertificeerd)

De FOAB wenst u veel succes!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •