Normering

Hoe is de FOAB-norm opgebouwd?

De FOAB-norm is opgebouwd uit een aantal hoofdcriteria. Binnen deze hoofdcriteria zijn normelementen beschreven waaraan voldaan dient te worden.
De hoofdcriteria betreffen:
  1. bedrijfsvoering
  2. locatiegebonden aspecten
  3. apparatuur
  4. personeel
  5. professioneel handelen

Ad. 1  Bedrijfsvoering
Hieronder vallen normelementen met betrekking tot het voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook aspecten die te maken hebben met handelen conform opgestelde protocollen, transparantie etc.

Ad. 2 Locatiegebonden aspecten
Denk hierbij aan de uitstraling van de winkel, inrichting, toegankelijkheid, werkplaats, sanitaire voorzieningen, bereikbaarheid per telefoon e.d.

Ad. 3 Apparatuur
Deze normelementen betreffen de (minimale aanwezigheid van zekere) apparatuur, alsmede het onderhoud en kalibratie hiervan.

Ad. 4 Personeel
Dit betreft normelementen ten aanzien van de functiestructuur van de organisatie. Hierbij gaat het om samenstelling, maar ook om het benoemen van functie-eisen/competenties, aantoonbare up-to-date kennis en kunde van het personeel en de registratie hiervan in een personeelsdossier.

Ad. 5 Professioneel handelen
Deze normelementen hebben betrekking op het op professionele wijze uitvoeren van alle handelingen, het volgen van standaarden van beroepsverenigingen, het bekend zijn met en aanwezig zijn van protocollen, het volgen van afspraken aangaande hygiënisch werken, de controle van houdbaarheidsdata, etc. Ook de aanwezigheid van een klachtenregeling valt hieronder.

Definitieve norm

Bent u nieuwsgierig naar de normeis die opgesteld is door het College van Deskundigen?
Laat het ons dan weten doormiddel van het contactformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.