Certificering

Waarom certificeren?

Certificeren betekent per definitie investeren in de vorm van tijd, geld en moeite. Het is echter wel een instrument van gewicht, waarmee aan betrokken partijen en de consument aangetoond wordt, dat de kwaliteit van de organisatie op orde is en dat wordt gewerkt volgens hoge standaarden. Om dit goed te borgen is het belangrijk om een en ander vast te leggen, te beschrijven. Hiervoor zijn onder andere protocollen/instructies van belang. Je moet vastleggen hoe je borgt dat aan de beschreven normeis wordt voldaan. Tijdens de audits die worden uitgevoerd door de auditoren Kiwa wordt jaarlijks getoetst of blijvend wordt voldaan aan de normeisen.

In de Praktijk

Normering