Liquidatie Stichting FOAB per 31 december 2017


Sinds de oprichting in 2013 heeft de Federatie voor Optiek en Audiologie Bedrijven zich als doel gesteld om voor Nederlandse optiekondernemingen kwaliteit aantoonbaar te maken en te ondersteunen bij het verbeteren van de bedrijfsvoering.

Wij hebben helaas moeten constateren dat wij er als stichting onvoldoende in geslaagd zijn het Keurmerk Zichtkwaliteit te promoten er te weinig animo is bij optiekondernemers voor het certificeren van hun onderneming.

Daarom hebben wij wegens gebrek aan baten besloten de Stichting FOAB te beëindigen.

De FOAB draagt per 31 december 2017 het intellectueel eigendom en alle bijbehorende documentatie van het Keurmerk Zichtkwaliteit over aan Kiwa Nederland, Eyescan en Optitrade. Dit tegen finale kwijting van alle openstaande vorderingen.

Voor leden van de FOAB betekent dit dat het lidmaatschap per 31 december 2017 eindigt en dat ook de contributieplicht vervalt. Het Keurmerk Zichtkwaliteit blijft wel bestaan.

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur en de Raad van Toezicht van de stichting FOAB,

Michael van der Vlies
Reyer Lafeber
Jan Weber   
Erik van de Langemheen